poslovne edukacije

Nepravilnosti u EU fondovima

Srijeda, 28. 03. 2018. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

Nepravilnosti u EU fondovima

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje; ESI fondovi) na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura, a od navedenog iznosa je 8,397 milijardi eura predviđeno za ciljeve kohezijske politike. U projektima sufinanciranim iz ESI fondova korisnici bespovratnih sredstava dužni su poštivati odredbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uključivo propisana pravila nabave radova, robe i usluga za potrebe projekta, a kršenje predmetnih obveza često je uzrok utvrđenja nepravilnosti od strane tijela u sustavu upravljanja i korištenja ESI fondova. Utvrđenje nepravilnosti uključuje određivanje financijskih korekcija, što za korisnike projekta ima štetne financijske posljedice budući da sami moraju snositi troškove koji su proglašeni neprihvatljivim za sufinanciranje.

Iz programa edukacije Nepravilnosti u EU fondovima

Na seminaru će biti riječ o osnovnim obvezama korisnika bespovratnih sredstava s naglaskom na ona kršenja obveza koja predstavljaju nepravilnosti u EU projektima. U tom kontekstu će se izložiti najčešće vrste nepravilnosti, pravila temeljem kojih tijela u sustavu utvrđuju nepravilnosti te tijek postupka utvrđenja nepravilnosti. Kako najčešće pogreške korisnika nastaju prilikom provođenja nabava za potrebe projekta, izložit će se osnovne obveze prilikom provođenja nabave od strane javnih naručitelja, kao i onih korisnika koji nisu javni naručitelji, s naglaskom na ono kršenje pravila koje predstavlja nepravilnost.

Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je upoznati polaznike s najčešćim slučajevima počinjenja nepravilnosti kako bi se omogućilo izbjegavanje takvih pogrešaka te uspješna provedba projekta.

Namjena edukacije o nepravilnostima u EU fondovima

Seminar je primarno namijenjen korisnicima projekata sufinanciranih iz ESI fondova te njihovim partnerima, što uključuje javne naručitelje, kao i neobveznike javne nabave, ali i svima onima koji žele nešto više saznati o nepravilnostima u EU projektima.

Iz programa seminara Nepravilnosti u EU fondovima

Osnovne obveze u EU projektima

 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Prihvatljive projektne aktivnosti
 • Pravila prihvatljivosti troškova

Pravila nabave

 • Pravila nabave koju provode javni naručitelji
 • Pravila nabave koju provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi
 • Najčešće greške prilikom pripreme dokumentacije o nabavi
 • Najčešće greške prilikom pregleda i ocjene ponuda

Kontrole tijela u sustavu

 • Svrha kontrola
 • Vrste kontrola
 • Način provedbe kontrola

Primjenjiva pravila u postupku utvrđenja nepravilnosti

 • Zakonodavstvo Europske unije i Republike Hrvatske
 • Ugovorne odredbe
 • Pravila o financijskim korekcijama

Vrste nepravilnosti

 • Vrste nepravilnosti u slučaju javnih naručitelja
 • Vrste nepravilnosti u slučaju neobveznika javne nabave
 • Primjeri najčešćih nepravilnosti

Postupak utvrđenja nepravilnosti

 • Provođenje postupka
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti i financijski ispravak
 • Privremene mjere
 • Izlaganje dodatnih primjera iz prakse i rasprava s polaznicima

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava