poslovne edukacije

Mentorstvo

Srijeda, 17. 01. 2024. | 09:0016:00

Danijela Sobočanec 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

240,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Mentorstvo je čitav sustav, važan kako za uvođenje u posao, tako i za razvoj karijere, važan za pojedince, no isto tako i za organizacije. Ima svoja pravila i korake, no istovremeno je kreativan i individualiziran. Pojmovi mentor i coach često se percipiraju kao isti, bliski, slični ili se pitamo koja je razlika među njima. Svakako mogu biti povezani, no i ne mora biti tako. Na ovoj radionici imat ćete priliku naučiti osnovne pojmove o mentorstvu kao sustavu, koracima mentoriranja, osnovnim alatima koji se koriste u procesu mentorstva i pripremiti se za kvalitetno mentoriranje.

I. Što je mentorstvo

 • Pregled osnovnih funkcija
 • Koraci u procesu
 • Najvažnije uloge
 • Odgovornosti mentora i mentoriranog

II. Utvrđivanje ciljeva mentorstva

 • Važnost ciljeva
 • Dobro definirani ciljevi
 • Zašto je važno zapisati ciljeve

III. Potrebne vještine mentora

 • Komunikacijske vještine
 • Aktivno slušanje
 • Povratna informacija
 • Evaluacija mentorstva

IV. Razlika između mentorstva i coachinga

 • Što je coaching
 • Kako je povezan s mentorstvom
 • Kako i kada primijeniti coaching u mentorskom procesu

PREDAVAČ: Danijela Sobočanec

danijela

Danijela Sobočanec

Danijela Sobočanec u svojoj dosadašnjoj praksi vodila je više stotina treninga i radionica na kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća polaznika. Uz to se bavi coachingom te kreiranjem i provođenjem razvojnih programa namijenjenih rukovoditeljima i zaposlenicima. Svojim širokim područjem znanja i višegodišnjim iskustvom motivira pokaznike na primjenu naučenog, kako u poslovnom tako i u osobnom životu. Po obrazovanju je magistra socijalnog rada i ekonomistica, psihoterapeutkinja realitetne terapije pod supervizijom.

Broj sudionika/prijava

Seminar je istekao