poslovne edukacije

Mentalno zdravlje u organizacijama

Četvrtak, 08. 02. 2024. | 09:0016:00

Danijela Sobočanec 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

240,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Važnost teme je neosporna, no je li najvažnija ovisi o tome iz koje perspektive gledamo na nju. Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje, a ona se razlikuju s obzirom na našu percepciju i okolnosti u kojima se nalazimo. Ponekad nam se može činiti kako je mentalno zdravlje najvažnija i najpotrebnija tema, a ponekad će biti razdoblja kad ju nećemo doživjeti kao tako bitnu. Neosporno je to da sve više o njoj govorimo i osvještavamo kompetencije koje su potrebne za dobro mentalno zdravlje. Ipak, još uvijek postoji i mnoštvo predrasuda o temi mentalnog zdravlja.

I. Mentalno zdravlje

 • Cjelokupno zdravlje
 • Mentalno zdravlje
 • Sustavni pristup
 • Koristi za pojedinca i organizaciju
 • Predrasude o mentalnom zdravlju

II. Emocionalna inteligencija

 • Što je emocionalna inteligencija
 • Aspekti emocionalne inteligencije
 • Kako je povezana sa stresom

III. Stres

 • Što je stres
 • Dobar i loš stres
 • Kako prevenirati stres
 • Tehnike opuštanja

IV. Burnout

 • Burnout
 • Razlika između stresa i burnouta
 • Kako prevenirati burnout

V. Što ja tu mogu

 • Kako se zauzeti za sebe
 • Moj osobni plan njegovanja dobrog mentalnog zdravlja

PREDAVAČ: Danijela Sobočanec

danijela

Danijela Sobočanec

Danijela Sobočanec u svojoj dosadašnjoj praksi vodila je više stotina treninga i radionica na kojima je sudjelovalo nekoliko tisuća polaznika. Uz to se bavi coachingom te kreiranjem i provođenjem razvojnih programa namijenjenih rukovoditeljima i zaposlenicima. Svojim širokim područjem znanja i višegodišnjim iskustvom motivira pokaznike na primjenu naučenog, kako u poslovnom tako i u osobnom životu. Po obrazovanju je magistra socijalnog rada i ekonomistica, psihoterapeutkinja realitetne terapije pod supervizijom.

Broj sudionika/prijava