poslovne edukacije

Menadžerske vještine za voditelje neprofitnih organizacija

Srijeda, 08. 05. 2013. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava