poslovne edukacije

Međuljudski odnosi u organizaciji

Ponedjeljak, 28. 01. 2023. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava