poslovne edukacije

Komunikacija s teškim i zahtjevnim klijentima

Ponedjeljak, 30. 01. 2023. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava