poslovne edukacije

Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita

Srijeda, 27. 03. 2024. | 09:0016:30

Dino Prskalo 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

25

Kotizacija

240,00 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2024-0062.

Na seminaru Javna nabava za ponuditelje će se prolaziti kroz novu platformu Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Svrha seminara o javnoj nabavi za ponuditelje

Ponuditelji koji žele predati ponudu u postupcima javne nabave trebaju se upoznati sa načinom funkcioniranja Elektroničkog oglasnika javne nabave i pravilima Zakona o javnoj nabavi - ZJN 2016 za pripremu i predaju ponude.

Na seminaru ćete naučiti kako pravno primijeniti odredbe ZJN 2016, posebno u dijelu koji se odnosi na izradu, sastavljanje i dostavu ponude te prava i obveza ponuditelja u pojedinoj fazi postupka javne nabave.

Popodnevni dio seminara daje prikaz popunjavanja Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) te novine u sustavu pravne zaštite.

Namjena poslovnog seminara

Seminar je namijenjen svim gospodarskim subjektima (velikim te srednjim i malim poduzetnicima), odnosno ponuditeljima i natjecateljima koji sudjeluju u postupcima javne nabave.

Način realizacije seminara

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona i podzakonskih propisa, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Iz programa seminara

I. Javna nabava za ponuditelje

 • Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta nabave na grupe
 • Jamstva u postupku javne nabave
 • Podugovaranje
 • Određivanje rokova za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda

II. Ponuda

 • Sadržaj, način izrade i način dostave ponude
 • Postupak zaprimanja i otvaranja ponuda
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda (redoslijed provjere, provjera računske ispravnosti ponude, objašnjenje izuzetno niske ponude, pojašnjenje i upotpunjavanje)

III. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD obrazac)

 • Primjena ESPD obrasca
 • Sadržaj ESPD obrasca
 • ESPD obrazac i sudjelovanje više gospodarskih subjekata ponudi (zajednica gospodarskih subjekata, podugovaratelji)
 • Popunjavanje ESPD obrasca
 • Provjera podataka iz ESPD-a (dostava ažuriranih popratnih dokumenata)

IV. Pravna zaštita po odredbama ZJN 2016

 • Novine u sustavu pravne zaštite
 • Žalba i rokovi za ulaganje žalbe
 • Odlučivanje DKOM-a
 • Sudska zaštita protiv odluka DKOM-a

Raspored predavanja

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

PREDAVAČ: Dino Prskalo

dino prskalo

Dino Prskalo

Dino Prskalo se provedbe EU projekata i provedbom postupaka javne nabave uspješno bavi više od 6 godina, uz poseban fokus na poduzetničke projekte. Dosad je uspješno proveo preko 30 projekata, u sklopu različitih izvora EU financiranja. Također, posjeduje Certifikat iz područja javne nabave te radi na postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te pravilnicima za nabavu koje moraju slijediti korisnici EU projekata koji nisu obveznici Zakona.

Broj sudionika/prijava