poslovne edukacije

Izmjene i dopune Zakona o radu

Četvrtak, 30. 11. 2023. | 09:0016:00

Dubravka Penić Lukač 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

212,36 

+ PDV

Prijavi se na seminar

Izmjene i dopune Zakona o radu 2023. godina

1.1.2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine br. 151/22). Njime je zahvaćena ¼ odredbi ZR-a. Izmjene i dopune ZR-a posljedica su s jedne strane potrebe za usklađenjem Zakona o radu sa novim EU direktivama i to Direktiva EU 2019/1152 Europskog parlamenta i Vijeća od 20.lipnja 2019. o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u europskoj uniji te Direktivom EU 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20.lipnja 2019.o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, a s druge strane razvoja suvremenog tržišta rada i novih oblika rada u području radnih odnosa za koje su nisu postojale odgovarajuće norme ili su bile nedostatne. Mnogi su i novi ili značajno izmijenjeni instituti radnog prava koje će trebati protumačiti na ispravan način. Tako se izmjenama Zakona o radu ograničava rad na određeno vrijeme, uređuje se rad na daljinu, prvi puta se uvodi platformski rad, dodatni rad radnika je znatno izmijenjen i dr.

Svrha seminara je dati polaznicima pregled izmijenjenih i dopunjenih odredbi Zakona o radu uz aktualnosti iz sudske prakse.

Namjena poslovne edukacije Izmjene i dopune Zakona o radu

Edukacija je je namijenjena:

 • pravnicima
 • poslodavcima
 • radnicima zaposlenim u pravnim službama
 • osobama koje odlučuju o pravima i obvezama iz radnog odnosa
 • osobama o čijim se pravima i obvezama u radnom odnosu odlučuje te
 • svim zainteresiranim osobama koji se bave radnim pravom.

Način realizacije

PPT prezentacija

Iz programa seminara Izmjene i dopune Zakona o radu

 • Rad na određeno vrijeme
 • Probni rad
 • Novine u pogledu sadržaja ugovora o radu
 • Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
 • Rad na izdvojenom mjestu rada
 • Rad na daljinu
 • Dodatni rad radnika
 • Neplaćeni dopust - odsustvo s posla
 • Plaća
 • Prestanak ugovora o radu
 • Otkazni rok
 • Otpremnina
 • Dostava odluka
 • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
 • Zaštita dostojanstva radnika
 • Teret dokazivanja u radnim sporovima
 • Uređenje rada putem digitalne radne platforme

PREDAVAČ: Dubravka Penić Lukač

Dubravka Penić Lukač

Dubravka Penić Lukač, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu od 2013 godine, prije toga od 1999. bila je sutkinja Općinskog suda u Zagrebu i Općinskog radnog suda gdje se najvećim dijelom bavila predmetima radnog prava. Na Županijskom sudu u Zagrebu voditeljica je grupe za radne sporove te je zadnjih 5 godina raspoređena u službu evidencije za praćenje i pročavanje sudske praske u građanskim predmetima.

Broj sudionika/prijava

Seminar je istekao