Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Predavač

Marcela Kir

Svrha seminara

Svrha seminara je polaznike upoznati s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju novih smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici.

Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera. Naglasit će se evaluacija sustava SPNFT koju su proveli  evaluatori posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL, a koja je izuzetno važna za sve dionike ovog sustava i kojom se ocjenjuje njegova efikasnost, a ne samo tehnička usklađenost s međunarodnim standardima.

I ovaj put ponovit će se sličnosti i razlike kod indikatora za pranje novca,  financiranje terorizma te indikatora za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje.  Program edukacije obuhvaća i širi aspekt sagledavanja novina iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima. To uključuje kako informacije koje objavljuje FATF na svojoj mrežnoj stranici tako i novine koje se spremaju na nivou Europske unije.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2023.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. kao i svima drugima koji žele proširiti svoje kompetencije i na područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 13:30 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, od strane eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL

 • Neposredni rezultat 4  - preventivne mjere
 • Preporučene aktivnosti za obveznike

II. EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma

 • Ključna načela
 • Procjena i upravljanje rizikom
 • Utvrđivanje čimbenika rizika stranke, geografskog područja, proizvoda i kanala isporuke
 • Procjena rizika
 • Obvezne mjere dubinske analize stranke
 • Vođenje evidencija
 • Obuka
 • Preispitivanje djelotvornosti
 • Smjernice za pojedine sektore

III. Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje

 • Neposredni rezultati 10 i 11
 • Kategorije rizika financiranja terorizma
 • Indikatori financiranja proliferacije

IV. Ostale aktualnosti

 • Prioriteti FATF-a za nadolazeće razdoblje
 • FATF publikacije i indikatori
 • Naglasci iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o SPNFT
 • Naglasci iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 • Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama

Predavač

Mr.sc. Marcela Kir glavni je savjetnik u Sektoru specijalističke supervizije i nadzora Hrvatske narodne banke. Magistrirala je 1993. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodna razmjena. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama i HBOR-u, prvenstveno u području platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih desetak godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Položila je ispit za certificiranog specijalistu u ovom području kod međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS). Financijski je evaluator za potrebe procjene sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koju provodi tim stručnjaka u pojedinoj jurisdikciji u ime i u organizaciji Posebnog odbora Vijeća Europe Moneyval. Član je delegacije Republike Hrvatske pri  Moneyval-u te član međuinstitucionalnih radnih skupina u zemlji. Autor je brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja, poslovanja s nerezidentima te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Vrijeme

četvrtak, 16.2.2023. od 9:00 do 13:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (165,90 EUR)

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Vrijeme četvrtak, 16.2.2023. od 9:00 do 13:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.