Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita

Predavač

Dino Prskalo

Svrha seminara

Mapa znanja ima ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave izdano od Ministarstva gospodarstva. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2022-0229.

Ponuditelji koji žele predati ponudu u potupcima javne nabave trebaju se upoznati sa načinom funkcioniranja Elektroničkog oglasnika javne nabave i pravilima Zakona o javnoj nabavi - ZJN 2016 za pripremu i predaju ponude.

Na seminaru ćete naučiti kako pravno primijeniti odredbe ZJN 2016, posebno u djelu koji se odnosi na izradu, sastavljanje i dostavu ponude te prava i obveza ponuditelja u pojedinoj fazi postupka javne nabave.

Popodnevni dio seminara daje prikaz popunjavanja Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) te novine u sustavu pravne zaštite.

Namjena

Seminar je namijenjen svim gospodarskim subjektima (velikim te srednjim i malim poduzetnicima), odnosno ponuditeljima i natjecateljima koji sudjeluju u postupcima javne nabave.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz određenih odredbi Zakona i podzakonskih propisa, upute za praktičnu primjenu izmjena i radionica.

Iz programa seminara

I. Javna nabava za ponuditelje

 • Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Određivanje predmeta nabave i podjela predmeta nabave na grupe
 • Jamstva u postupku javne nabave
 • Podugovaranje
 • Određivanje rokova za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda

II. Ponuda

 • Sadržaj, način izrade i način dostave ponude
 • Postupak zaprimanja i otvaranja ponuda
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda (redoslijed provjere, provjera računske ispravnosti ponude, objašnjenje izuzetno niske ponude, pojašnjenje i upotpunjavanje)

III. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD obrazac)

 • Primjena ESPD obrasca
 • Sadržaj ESPD obrasca
 • ESPD obrazac i sudjelovanje više gospodarskih subjekata ponudi (zajednica gospodarskih subjekata, podugovaratelji)
 • Popunjavanje ESPD obrasca
 • Provjera podataka iz ESPD-a (dostava ažuriranih popratnih dokumenata)

IV. Pravna zaštita po odredbama ZJN 2016

 • Novine u sustavu pravne zaštite
 • Žalba i rokovi za ulaganje žalbe
 • Odlučivanje DKOM-a
 • Sudska zaštita protiv odluka DKOM-a

Predavač

Dino Prskalo se provedbe EU projekata i provedbom postupaka javne nabave uspješno bavi više od 6 godina, uz poseban fokus na poduzetničke projekte. Dosad je uspješno proveo preko 30 projekata, u sklopu različitih izvora EU financiranja. Također, posjeduje Certifikat iz područja javne nabave te radi na postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te pravilnicima za nabavu koje moraju slijediti korisnici EU projekata koji nisu obveznici Zakona.

Vrijeme

četvrtak, 13.10.2022. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1300,00 HRK
Za prijave i uplate do 16.8.2022. odobravamo popust i kotizacija iznosi 1.300,00 + PDV, redovna kotizacija je 1.506,90 HRK + PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita
Vrijeme četvrtak, 13.10.2022. od 9:00 do 16:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.