Mapa znanja

Kontakt

Mapa znanja d.o.o.

Sjedište: 

Ede Murtića 6, Zagreb

Ured:

Ivana Šibla 15, Zagreb

e-mail: info@mapaznanja.hr 

 

M. 091/2311-323 (Ivana)

M. 098/877-710 (Katica)


 
upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
direktorica: Katica Križić Čumandra

Zagrebačka banka d.d. Savska cesta 60

 
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK (kuna)
MB: 002805766 

OIB 12800734085

PDV broj: HR 12800734085

ŽR: 2360000-1102237469

SWITF broj: ZABAHR2X

IBAN: HR3223600001102237469