Zaštita privatnosti radnika i videonadzor

Četvrtak, 17. 10. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava