Zaštita privatnosti radnika i aktualnosti kod otkazivanja ugovora o radu kroz prizmu sudske prakse

Četvrtak, 20. 09. 2018. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava
Želite li primati obavijesti o novim edukacijama koje objavimo? Želim Ne hvala