Zaštita osobnih podataka i GDPR u turizmu

Petak, 05. 04. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

U cijenu je uračunat PDV.

PREDAVAČ: 



Broj sudionika/prijava