Zaštita intelektualnog vlasništva - Autorska prava: namjerno i nehajno kršenje

Utorak, 11. 07. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava