poslovne edukacije

Vlasništvo i novosti u zakonodavstvu

Srijeda, 25. 10. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava