poslovne edukacije

Virtualni timovi i rad u online okruženju

Četvrtak, 03. 12. 2020. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava