Upućivanje radnika: pravni aspekti, porezi, doprinosi, aktualnosti u praksi

Četvrtak, 05. 09. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava