Upravljanje vremenom i kriznim situacijama pomoću planiranja, prioritiziranja i delegiranja

Petak, 24. 11. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava
Želite li primati obavijesti o novim edukacijama koje objavimo? Želim Ne hvala