Upravljanje konfliktima u organizaciji i komunikacija bez nesporazuma - SDI® alat

Petak, 08. 09. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava