Upravljanje informacijskom sigurnošću prema normi HRN ISO/IEC 27001

Četvrtak, 21. 04. 2022. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

U cijenu je uračunat PDV.

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava