Transferne cijene i priprema dokumentacije o transfernim cijenama

Utorak, 26. 02. 2013. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava