poslovne edukacije

Strukturni fondovi i Kohezijski fond

Četvrtak, 21. 03. 2013. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava