Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Četvrtak, 11. 05. 2023. | 09:0013:30

Marcela Kir 

Hrvatska narodna banka

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

25

Kotizacija

140,00  (1.054,83 kn)

+ PDV

Svrha seminara sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023.

Proći će se i kroz izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju koji je na snazi također od početka 2023.

Stroga primjena standarda FATF-a može dovesti do neželjenih posljedica, a to je isključivanje pojedinih klijenata ili kategorije klijenata iz uređenih platnih tokova ili uređene financijske podrške. Sve se to promatra u postupcima umanjenja rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima.

Smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici, čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera.

I ovaj put ponovit će se sličnosti i razlike kod indikatora za pranje novca,  financiranje terorizma te indikatora za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje.

Završno se daju informacije koje objavljuje FATF na svojoj mrežnoj stranici kao i novine koje se spremaju na nivou Europske unije.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2023. godinu.

Namjena seminara

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije seminara

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Iz programa seminara

I. Sadržaj izmjena i dopuna Zakona o SPNFT

II. Naglasci iz Zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju

III. Umanjenje rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima

IV. EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma

 • Ključna načela
 • Procjena i upravljanje rizikom
 • Utvrđivanje čimbenika rizika stranke, geografskog područja, proizvoda i kanala isporuke
 • Procjena rizika
 • Obvezne mjere dubinske analize stranke
 • Vođenje evidencija
 • Obuka
 • Preispitivanje djelotvornosti

V. Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje

 • Kategorije rizika financiranja terorizma
 • Indikatori financiranja proliferacije

VI. Ostale aktualnosti

 • Prioriteti FATF-a
 • FATF publikacije i indikatori
 • Revidirani standard
 • Ostale zanimljivosti

Raspored seminara

od 9:00 do 13:30 (pauza 20 min)

PREDAVAČ: Marcela Kir

Marcela Kir
Hrvatska narodna banka

Mr.sc. Marcela Kir glavni je savjetnik u Sektoru specijalističke supervizije i nadzora Hrvatske narodne banke. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama i HBOR-u, prvenstveno u području platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih petnaest godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Položila je ispit za certificiranog specijalistu u ovom području kod međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS). Financijski je evaluator za potrebe procjene sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koju provodi tim stručnjaka u pojedinoj jurisdikciji u ime i u organizaciji Posebnog odbora Vijeća Europe Moneyval. Autor je brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja, poslovanja s nerezidentima te sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Broj sudionika/prijava

Seminar je istekao