Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Četvrtak, 24. 03. 2022. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

U cijenu je uračunat PDV.

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava