poslovne edukacije

Prodajne vještine u veleprodaji i B2B

Četvrtak, 22. 01. 2015. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava