poslovne edukacije

Primjena FIDIC ugovora

Srijeda, 10. 03. 2021. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava