poslovne edukacije

Primjena FIDIC ugovora

Srijeda, 27. 09. 2023. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava