Pregovaračke vještine u nabavi

Četvrtak, 13. 04. 2023. | 09:0016:00

Petak14. 04. 2023. | 09:0016:00

Jasmina Marić Cvijetinović 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

431,35  (3.250,01 kn)

U cijenu je uračunat PDV.

Prijavi se na seminar

Pregovaračke vještine u nabavi - uloga category/commodity managementa - 1. dan

Ova edukacija daje širu sliku potencijalnih i skrivenih prednosti i nedostataka koje druga strana može iskoristiti u pregovorima. Kako se pripremiti na pregovore i na taj način prepoznati zahtjeve druge strane u odnosu na resurse sa kojima raspolažemo. Jedan od čestih razloga zašto pregovori ne uspiju jest nedovoljno poznavanje vlastitih resursa.

Edukacija je namijenjena svima koji žele razvijati svoje pregovaračke vještine, kroz prizmu vlastitih snaga i prilika na tržištu. Pregovaračke vještine se održavaju kroz brainstorming, otvorenu diskusiju, potencijalna rješenja i potencijalni ishodi pregovaračkih situacija.

 • Zašto pregovaramo?
 • Faze pregovaračkog procesa?
 • Pregovarački proces uloga i cilj.
 • Uloga category/commodity managementa u pregovaranju
 • Strategije i taktike pregovaranja
 • Što nakon zaključivanja sastanka.
 • Analiza ključnih točki u procesu pregovaranja

Pregovaračke vještine u nabavi - uloga category/commodity managementa - 2. dan

Ova edukacija je usmjerena na ključne faze pregovaračkog procesa, strategije i taktike pregovaranja, te na potencijalne ishode pregovaračkih situacija.

Namijenjena je svima koji žele unaprijeđivati svoje pregovaračke vještine. Koji žele razmotriti različite opcije taktika i strategije pregovaranja kroz primjere iz stvarnih poslovnih situacija. Edukacija se održava kroz brainstorming, otvorenu diskusiju, potencijalni rješenja i potencijalni ishodi pregovaračkih situacija.

 • Tržište i nabava
 • Pregovarački proces
 • Strategije pregovaranja
 • Taktike i tehnike pregovaranja
 • Mogući ishodi, potencijalna rješenja.
 • Pregovaranje na primjerima i analize

PREDAVAČ: Jasmina Marić Cvijetinović

komercijalist

Jasmina Marić Cvijetinović

Stručne kompetencije stjecala u prodaji, izvozu i nabavi na domaćem i međunarodnom tržištu. U prodaji je prošla gotovo sve hijerarhijske pozicije od prodavača, komercijalista, voditelja prodaje, key account managera, regionalnog voditelja prodaje, voditelja prodajno logističkog centra, direktor prodaje, direktor izvoza, prodajnog agenta na međunarodnom tržištu. Stručne kompetencije u nabavi stjecala je kroz pozicije: category managementa/upravljanje kategorijom (space management), upravljanje opskrbnim lancem, logističkim centrom, skladišnim poslovanjem, distribucijom, ambulantnom dostavom, kreiranjem ruta, agenta nabave na međunarodnom tržištu. Iskustvo rada u multinacionalnoj kompaniji, korporacijama, srednjem i malom poduzetništvu, te u privatnom poduzetništvu . Neke od kompanija u kojima je radila kroz poslovnu karijeru su Vindija, Konzum, Pik Vrbovec, Gavrilović, Solina group… Sudjelovala je u organizaciji i vođenju nacionalnih i internacionalnih sajmova, te vođenju niza domaćih i internacionalnih projekata. Sudjelovala u timovima selekcije proizvoda u ulozi senzoričara. Sudjelovala na internacionalnim konferencijama kao autor i izlagač, kao gost predavač predavala teme: category management, upravljanje lancem opskrbe, pregovaranje, marketing u trgovini.

Broj sudionika/prijava