Pregovaračke vještine

Četvrtak, 05. 10. 2023. | 09:0016:00

Jasmina Marić Cvijetinović 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

190,00  (1.431,56 kn)

+ PDV

Prijavi se na seminar

Pregovaračke vještine

Kada govorimo o pregovaračkim vještinama i nabavi osim strategija i taktika pregovaranja, važna je dobra priprema i poznavanje kretanja kategorije interno i na tržištu. Pregovaranje i donošenje odluka na temelju podataka i trendova u cilju kreiranja potrebe i odgovora na potrebe. Pitamo se kako razmišlja ona druga strana ili smo fokusirani na cilj?

 • Kada je tijek pregovaranja vođen jednostranim interesima
 • Pregovaranje sa pozicije moći, a i ega ne nedostaje
 • Kada ne znate koga imate sa druge strane
 • Pregovarate i u međunarodnom okruženju

Seminar je namijenjen svima koji rade u nabavi ili su voditelji kategorija, te žele unaprijediti pregovaračke vještine, unaprijediti  poslovanje, unaprijediti suradnju. Ujedno, osvijestiti vlastite pregovaračke snage, te otvoriti prostor novim prilikama.

I. Definiranje ciljeva

 • Uloga internih snaga kao taktika u pregovorima
 • Osvijestiti vlastiti stil pregovaranja
 • Jeste li sami sebi prepreka u uspjehu u pregovorima
 • Poznavati različite stilove pregovaranja i njihovu primjenu
 • Prepoznajte li tehnike pregovaranja i kako na njih odgovoriti
 • Najčešće pogreške u pregovaračkom procesu

II.Taktike pregovaranja

 • Pregovaranje i upravljanje kategorijama
 • Dobavljači koji donose dodatnu vrijednost
 • Aspekti category managementa u pregovaranju
 • Trgovanje ustupcima
 • Pregovaranje sa teškim dobavljačima
 • Pregovaranje

III. Zaključivanje dogovora

 • Što kada zaključivanje dogovora, ne ide po planu
 • Pregovarački ishodi

PREDAVAČ: Jasmina Marić Cvijetinović

komercijalist

Jasmina Marić Cvijetinović

Stručne kompetencije stjecala u prodaji, izvozu i nabavi na domaćem i međunarodnom tržištu. U prodaji je prošla gotovo sve hijerarhijske pozicije od prodavača, komercijalista, voditelja prodaje, key account managera, regionalnog voditelja prodaje, voditelja prodajno logističkog centra, direktor prodaje, direktor izvoza, prodajnog agenta na međunarodnom tržištu. Stručne kompetencije u nabavi stjecala je kroz pozicije: category managementa/upravljanje kategorijom (space management), upravljanje opskrbnim lancem, logističkim centrom, skladišnim poslovanjem, distribucijom, ambulantnom dostavom, kreiranjem ruta, agenta nabave na međunarodnom tržištu. Iskustvo rada u multinacionalnoj kompaniji, korporacijama, srednjem i malom poduzetništvu, te u privatnom poduzetništvu . Neke od kompanija u kojima je radila kroz poslovnu karijeru su Vindija, Konzum, Pik Vrbovec, Gavrilović, Solina group… Sudjelovala je u organizaciji i vođenju nacionalnih i internacionalnih sajmova, te vođenju niza domaćih i internacionalnih projekata. Sudjelovala u timovima selekcije proizvoda u ulozi senzoričara. Sudjelovala na internacionalnim konferencijama kao autor i izlagač, kao gost predavač predavala teme: category management, upravljanje lancem opskrbe, pregovaranje, marketing u trgovini.

Broj sudionika/prijava