poslovne edukacije

Porezne aktualnosti - pregled izmjena od 2024. godine

Petak, 24. 11. 2023. | 10:0013:00

Ana Perožić, Tomislav Zaleznik 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

30

Kotizacija

96,00  (723,31 kn)

+ PDV

Porezne aktualnosti - pregled izmjena od 2024. godine

Seminar je namijenjen revizorima, računovođama, poreznim stručnjacima, poslovnim konzultantima, vlasnicima i direktorima društava, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, voditeljima financija i računovodstva u poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici moći postavljati pitanja predavačima.

I. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

  • Ukidanje prireza i promjene stopa kod poreza na dohodak sa primjerima
  • Izjednačavanje poreznog tretmana opcijske dodjele udjela s opcijskom dodjelom dionica
  • Izmjene kod poreznog tretmana napojnica

II. Izmjene i dopune Zakona o doprinosima

  • Uvođenje olakšica koje će smanjivati osnovicu za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje sa primjerima

III. Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima

  • Izmjene kod poreza na kuće za odmor

IV. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

  • Povećanje iznosa minimalne vrijednosti za utvrđivanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
  • Promjene u rokovima za plaćanje
  • Izmjene u području poreza po odbitku

V. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost

  • Umanjenje porezne osnovice kod nenaplaćenih potraživanja
  • Ostale izmjene

VI. Izmjene i dopune Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

VII. Ostale porezne novosti

  • Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila inozemnim poreznim obveznicima uzajamnost na području povrata PDV-a
  • Ostale izmjene

PREDAVAČ: Ana Perožić, Tomislav Zaleznik

Ana Perožić, Tomislav Zaleznik

Ana Perožić Ana Perožić je Manager u poreznom odjelu Mazars Hrvatska s posebnim fokusom na pitanja poreza na dohodak, obveznih doprinosa te prekograničnih kretanja radnika. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo i revizija, nakon čega je nastavila dodatno usavršavanja u okviru ACCA programa. Tijekom karijere sudjelovala je u projektima poreznog savjetovanja poduzeća i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu te projekata poreznih pregleda i dubinskih snimanja (due diligence) iz različitih industrija. Tomislav Zaleznik Tomislav radi na poziciji Senior Managera specijaliziran u području PDV-a, a svoje znanje u tome dijelu, s posebnim naglaskom na praksu Europskog suda pravde, dodatno je unaprijedio radom u inozemnim uredima Mazars grupe. Tijekom svoje karijere radio je na raznim projektima poreznog savjetovanja, uključujući dubinska snimanja, porezne preglede i drugo. Koautor je stručnih članaka te je sudjelovao na više međunarodnih seminara o PDV-u. Magistar je ekonomije, akademsko zvanje stekao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je u procesu licenciranja za ovlaštenog računovođu UK-a (ACCA).

Broj sudionika/prijava