Oglašavanje i komunikacija na društvenim mrežama

Četvrtak, 12. 11. 2015. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava