poslovne edukacije

Od super prodavača ka uspješnom manageru prodaje

Utorak, 26. 01. 2016. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava