poslovne edukacije

Novine u europskom sporu male vrijednosti i europskom platnom nalogu ESPM I EPN

Petak, 29. 09. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava