poslovne edukacije

Novi zakon o gradnji i prostornom uređenju u vezi s javnom nabavom i EU fondovima

Četvrtak, 06. 03. 2014. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava