Novela Zakona o trgovačkim društvima i Sudskom registru

Četvrtak, 14. 11. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

U cijenu je uračunat PDV.

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava