poslovne edukacije

Napredno oglašavanje na društvenim mrežama

Petak, 27. 04. 2018. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava