Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Četvrtak, 17. 09. 2020. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava