poslovne edukacije

Motivacija zaposlenika za rad na daljinu

Petak, 03. 04. 2020. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava