poslovne edukacije

Mobbing i zaštita dostojanstva radnika kroz prizmu sudske prakse

Četvrtak, 16. 03. 2023. | 09:0016:00

Iris Gović Penić 

sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

20

Kotizacija

212,36  (1.600,03 kn)

+ PDV

U hrvatskoj sudskoj praksi sve je veći broj sporova u kojima radnici traže sudsku zaštitu zbog mobbinga i/ili uznemiravanja na radnom mjestu. No, svaki neriješeni konflikt s nadređenima ili s kolegama općenito ne predstavlja mobbing odnosno uznemiravanje.

Kako radnici često pogrešno smatraju da neko ponašanje spram njih predstavlja mobbing odnosno uznemiravanje, oni nerijetko "gube" u ovoj vrsti sporova.

Pri tome poseban se problem pojavljuje kada radnici iskoriste zakonsku mogućnost prekida rada uz istovremeno vođenje spora i primanje naknade plaće za vrijeme tog spora. Naime, ako se utvrdi da prekid rada nije bio zakonit radnik je dužan vratiti naknadu plaće koju je za vrijeme spora primao.

Neovisno o ovom riziku koji radnik na sebe preuzima prekidom rada, analizom sudske prakse može se ipak zaključiti da je sve veći broj pravomoćnih sudskih odluka kojima se poslodavcima nalaže da radnicima naknade imovinsku i neimovinsku štetu koja im je zbog mobbinga i uznemiravanja nastala.

Kako bi se izbjegli sudski sporovi u kojima tužitelj sa svojim zahtjevima neće uspjeti kao i kako bi i poslodavci i radnici mogli prepoznati u kojem pravcu će se razvijati spor vezan uz mobbing i/ili uznemiravanje korisno je znati na što se u postupku utvrđivanja postojanja mobbinga i uznemiravanja i njihovih štetnih posljedica treba obratiti posebna pažnja.

Namjena

Seminar je namijenjen poslodavcima, radnicima zaposlenim u pravnim službama, osobama koje odlučuju o pravima i obvezama iz radnog odnosa, osobama koje rješavaju pritužbe za zaštitu dostojanstva radnika, odvjetnicima, članovima radničkih vijeća i sindikalnim povjerenicima, osobama o čijim se pravima i obvezama u radnom odnosu odlučuje...

Način realizacije

PPT prezentacija s brojnim primjerima iz sudske prakse, analiza praktičnih primjera.

Iz programa seminara

 • Što je mobbing?
 • Pojavni oblici mobbinga
 • Što je to izravna i neizravna diskriminacija?
 • Razlika između mobbinga i diskriminacije
 • Rješavanje pritužbi radnika zbog uznemiravanja
 • Pravo radnika da prekine rad i vodi sudski spor zbog uznemiravanja
 • Teret dokazivanja s posebnim osvrtom na tzv. prebacivanje tereta dokazivanja na poslodavca
 • Postavljanje tužbenog zahtjeva u sporovima za zaštitu od mobbinga/uznemiravanja
 • Vrste naknade štete koje radnik može potraživati
 • Visina naknade štete zbog mobbinga/uznemiravanja u sudskoj praksi
 • Sankcioniranje mobbera i uznemiravatelja kroz sudsku praksu
 • Dopuštenost revizije u sprovima za zaštitu od mobbinga/uznemiravanja
 • Praksa Ustavnog suda RH na području mobbinga/uznemiravanja

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

PREDAVAČ: Iris Gović Penić

Iris Gović Penić
sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Mr.sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. Autorica je velikog broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog procesnog i ovršnog prava, te je koautorica većeg broja knjiga i komentara Zakona o radu. Autorica je većeg broja obrazovnih materijala izrađenih za potrebe edukacije sudaca u okviru aktivnosti Pravosudne akademije. Članica je stručnog savjeta časopisa: Radno pravo, Odvjetnik, Pravo i porezi. Članica je Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata.

Broj sudionika/prijava

Seminar je istekao