poslovne edukacije

Mobbing i zaštita dostojanstva radnika kroz prizmu sudske prakse

Petak, 01. 04. 2022. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava