poslovne edukacije

Marketing na društvenim mrežama

Srijeda, 26. 10. 2016. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava