Kontroling proizvodnje

Četvrtak, 12. 10. 2023. | 09:0016:00

Jasmina Očko 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

20

Kotizacija

212,36  (1.600,03 kn)

+ PDV

Prijavi se na seminar

Kontroling proizvodnje

Upoznat ćete najvažnije alate koji se koriste u kontrolingu proizvodnje i objasniti njihovu svrhu i način na koji pomažu pri donošenju poslovnih odluka. Razbit ćete predrasude o troškovnom računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja. Naučit ćete prepoznati bitne značajke dobre i kvalitetne kalkulacije cijene koštanja  i prepoznati krizne točke koje su sigurni znaci upozorenja na nadolazeće probleme.

Namijenjen je vlasnicima kako malih, tako i srednjih i velikih poduzeća, kontrolerima, top menadžerima, menadžerima proizvodnje, menadžerima logistike ili nabave, računovođama, posebno onima zainteresiranima za područje troškovnog računovodstva.

  • Preduvjeti kontrolinga - educirani kontroler, kvalitetan informatički sustav, suvremeno troškovno računovodstvo, zainteresirani menadžment
  • Kako planirati proizvodnju usklađenu po svim najvažnijim poslovnim segmentima
  • Poslovne politike – cjenovna prednost vs diferencijacija, rast vs profitabilnost, marže vs koeficijenti obrtaja, diferencijacija asortimana – uski vs široki,
  • Kontroling proizvodnje – kalkulacija cijene koštanja, pogled iz kontrrolinga (case stady)
  • Kontrolerski aspekti praćenja zaliha – po grupama proizvoda, po starosti, po rentabilnosti/koeficijent obrtaja, ABC analiza, optimiziranje zaliha, kontrolerski aspekt proizvodnje)
  • Potrebne i optimalne zalihe, rentabilni i nerentabilni proizvodi na zalihama, modeli upravljanja zalihama (simulacijski modeli)

PREDAVAČ: Jasmina Očko

Jasmina Očko

Jasmina Očko, konzultant i trener za kontroling. Suvlasnik je poduzeća Kontroling Kognosko d.o.o. (Hrvatska) čija je misija sakupljanje kontrolerskih znanja i najbolje prakse u svijetu, stvaranje vlastitih trendova u kontrolingu, te njihova implementacija u poduzeća sa konačnim ciljem trajne involviranosti kontrolinga u sve sfere gospodarstva – kako u privatni tako i u javni sektor. Nakon 15 godina rada u kontrolingu velikog stranog poduzeća, brojnih edukacija u Njemačkoj i Americi - postaje konzultant za implementaciju kontrolinga i licencirani trener Controller Akademie iz Munchena, vodeće njemačke kontroling akademije. Autor je programa Kontroling škole Kognosko koja ima međunarodni IGC certifikat koji se na globalnoj razini dodjeljuje programima obrazovanja kontrolera koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde. Voditeljica je ICV (Internationaler Controller Verein) radne skupine Hrvatska.

Broj sudionika/prijava