poslovne edukacije

Kako savladati individualni i organizacijski otpor promjenama

Utorak, 19. 11. 2013. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava