Kako provesti EU projekt bez neprihvatljivih troškova i financijskih korekcija?

Petak, 21. 04. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava