poslovne edukacije

Kako napisati demanti ili reagiranje - Zakon o medijima u praksi

Četvrtak, 31. 03. 2022. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava