poslovne edukacije

Kako efikasno uvesti sustav praćenja rada i ocjene radnog učinka usklađene s organizacijskom strategijom

Petak, 05. 05. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava