poslovne edukacije

Javna nabava: Pravna priroda ugovora, okvirni sporazumi, tijek postupka i komunikacija u javnoj nabavi

Četvrtak, 26. 04. 2012. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava