Javna nabava: Plan nabave, Jednostavna nabava, ESPD, Troškovnik, e-Žalba, Praksa DKOM-a

Srijeda, 30. 10. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava