Javna nabava: Otvoreni postupak - ePonuda, Tijek pregleda i ocjene ponuda, Sklapanje ugovora, E-žalba

Četvrtak, 19. 09. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava